MvO / Certificering

De Enk Groen & Golf is een gerenommeerd bedrijf dat hoge eisen stelt aan haar bedrijfsvoering en de kwaliteit hiervan. De kwaliteit wordt gewaarborgd doordat wij werken volgens de maatstaven van een aantal kwaliteitssystemen. De juiste toepassing en bewaking van deze kwaliteitssystemen is geborgd door de volgende certificeringen:
- NEN-EN-ISO 9001:2008
- VCA** 2008/5.1
- Groenkeur BRL Groenvoorzieningen
Voor het behalen van de certificaten voor de CO2 prestatieladder zijn we nog in ontwikkeling. We houden u hiervan op de hoogte.
 
Ook werkt de Enk aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MvO). Hier leest u wat wij al doen op het gebied van MVO