De Vernieuwers

Vernieuwing is noodzakelijk, vinden we bij de Enk Groen & Golf. De ontwikkelingen in de maatschappij vragen om innovaties, vooral op het gebied van duurzaamheid en inzet van medewerkers. Daarom dagen wij onze medewerkers continu uit om met nieuwe ideeën te komen om het werk en de dienstverlening van de Enk Groen & Golf te verbeteren. Die voortrekkersrol vervullen we, als meest innovatieve groenbedrijf van Nederland, met trots. Daarom noemen we onszelf ‘De Vernieuwers’. Suggesties voor verbeteringen zijn bij ons van harte welkom.

Innovaties van de Vernieuwers van de Enk Groen & Golf zijn onder andere:

Zorgeloos Groen
Dit beplantingsconcept voor openbaar groen zorgt voor meer kleur, een betere beleving en gezondheid en sociale samenhang tussen bewoners, tegen lagere onderhoudskosten dan traditioneel groen. Het is ontwikkeld met het oog op duurzaamheid en is al op veel plaatsen een groot succes.
Kijk voor meer informatie op www.zorgeloosgroen.eu.

Greendeal
In het kader van de Greendeal die de branche met de Rijksoverheid is aangegaan, werken wij samen met Has KennisTransfer aan het toepassen van land- en tuinbouwkennis op het onderhoud en beheer van golfbanen. We scannen bijvoorbeeld bodem en gewassen zodat we vroegtijdig en plaats specifiek kunnen bijsturen om de grasplant gezond te houden. Dat heeft als gevolg dat er minder chemische middelen benodigd.

DynaMow
De DynaMow is een autonome robotmaaier die volautomatisch fairways en greens van golfbanen bijhoudt. Op het achterliggende gedachtegoed heeft de Enk Groen & Golf patent verkregen.