Nieuws

De Enk Groen & Golf deelt praktijkkennis met aankomend greenkeepers en fieldmanagers

Onlangs gaf Bedrijfsleider Golf Arthur Berends van de Enk Groen & Golf drie gastcolleges op het IPC Groene Ruimte in Schaarsbergen, het praktijkcentrum waar vakmensen in de groene sector kennis en ervaring op kunnen doen. Arthur gaf de colleges over bodem, bemesting en beregening  aan aankomend greenkeepers en fieldmanagers. Onderdeel van de gastcolleges was een bezoek aan Golfbaan Heelsum waar de cursisten de besproken onderwerpen in de praktijk konden bekijken. "Bij de Enk Groen & Golf vinden we het belangrijk om onze kennis over te dragen en nieuwe generaties op te leiden, ook in het kader van de Green Deal, waar we bij de Enk Groen & Golf volop mee bezig zijn”, vertelt Arthur. "We delen graag onze praktijkervaringen met aankomend vakgenoten. Uit ervaring weten wij dat de praktijk vaak weerbarstiger is dan de theorie.”

Aankomend greenkeepers en fieldmanagers doen praktijkkennis op bij golfbaan Heelsum

Open Dag Fieldmanagement bij AFC Ajax
Dat er veel animo is voor het kortgrasonderhoud  bleek ook uit de belangstelling van 70 mogelijk aankomend fieldmanagers die aanwezig waren op de Carrièrebeurs op 6 april op sportcomplex ‘de Toekomst’ van AFC Ajax. Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek BSNC organiseerde deze dag die op 7 verschillende plekken in Nederland plaatsvond. De belangstellenden kregen een rondleiding langs de grasvelden waar Arthur Berends en assistent fieldmanager Henri Bakker samen met de fieldmanager van AFC Ajax Martin Brummel iets vertelden over het beheer van sportvelden. Arthur en Henri spraken over de ervaringen die zij hebben met de grasmat in de Amsterdam ArenA die door de Enk Groen & Golf onderhouden wordt. Hoewel die in een omgeving ligt die minder geschikt is voor grasgroei, lukt het experts van de Enk Groen & Golf toch om hem in perfecte conditie te houden. "Het was een geslaagde dag”, vertelt Arthur Berends. "De lerende jeugd is onze toekomst.”

Assistent fieldmanager Henri Bakker vertelt aankomend fieldmanagers over kortgrasonderhoud bij AFC Ajax

07-04-2017