Nieuws

Gezamenlijk traject brengt GEO-certificaat makkelijker binnen handbereik

Steeds meer golfbanen zien het belang van duurzaam en verantwoord beheer van hun terrein. Bij de Enk Groen & Golf zien we dat een groeiend aantal golfbanen dan ook een GEO-certificaat heeft. Ze laten daarmee zien dat ze waarde hechten en aandacht besteden aan kwaliteitsborging, kostenbesparing en vermindering van milieubelasting vooruitlopend op de Green Deal. Het traject naar het behalen van het GEO-certificaat vraagt nogal wat inspanning en daarom komt de Enk Groen & Golf in samenwerking met NLadviseurs met een efficiënte oplossing die het proces aanzienlijk versnelt.

Versnellen door te delen
De Enk Groen & Golf bedachten een concept waarin golfbanen uit dezelfde regio de inspanningen en de kosten verdelen. Ze gaan gezamenlijk het traject in en verdelen de taken onderling. Zo profiteren ze van elkaars expertise en inzet en komt het GEO-certificaat eerder binnen handbereik.  In dit gezamenlijke traject bundelen golfbanen  hun praktische oplossingen. NLadviseurs zorgt voor een goede begeleiding en de projectleiders van de Enk Groen & Golf ondersteunen waar nodig in de uitvoering.

Regiobijeenkomsten
Voor dit gezamenlijke traject organiseert de Enk Groen & Golf in twee regio’s verkenningsbijeenkomsten. Vertegenwoordigers van golfbanen uit die regio’s zijn daarbij aanwezig om de mogelijkheden voor onderlinge samenwerking voor het behalen van een GEO-certificaat voor hun eigen golfbaan te bespreken.  De eerste bijeenkomst, voor de regio Brabant, vindt plaats op donderdag 1 juni bij Golf & Countryclub de Tongelreep in Eindhoven. Op 2 juni is er een bijeenkomst voor de regio Gelderland bij Kasteel Engelenburg in Brummen. Op deze manier willen de Enk Groen & Golf en NLadviseurs golfbaanbeheerders in Nederland een steuntje in de rug geven bij hun stappen naar een planmatiger, duurzamer beheer van hun golfbaan.

 

11-05-2017