Projecten

Reconstructie tuinen Paleis het Loo

Apeldoorn

Aanleiding

De barokke Boventuin van Paleis het Loo te Apeldoorn was in 2007 verouderd. De beregeningsinstallatie lekte en de buxushaagjes waren aangetast door schimmel. Renovatie bleek noodzakelijk. Tevens had men in die tijd in een Duits archief tekeningen van Van Staden en Reetz uit het begin van de achttiende eeuw gevonden hoe de tuin er vroeger uit heeft gezien. Door deze feiten is besloten om de gehele tuin te reconstrueren.

Specialisten bundelen kracht

De plattegronden werden de basis voor de reconstructie en zijn digitaal vertaald. Essentieel in dit type renovatie is een team van specialisten van de opdrachtgever, gebruiker, leverancier en aannemer. Voor het Loo bestond dit dreamteam uit de RVD, Tuindienst van het Loo, Antea Group, De Enk Groen & Golf, DMI en van Stolwijk. Doelstelling van dit team was continue verbeteren van de techniek en uitvoering. Met deze doelstelling en onderling respect voor elkaars belangen is dit dreamteam optimaal ingespeeld op elkaar en kan het elke klus aan.

Puzzelen op de vierkante meter

De renovatie heeft in diverse fasen plaatsgevonden en mocht alleen uitgevoerd worden tussen september en mei. De tuinen bleven hierbij wel toegankelijk voor publiek. Elke tuin is vrij gemaakt van beplanting, grind, hostalite en 30 cm ondergrond. De beplanting is gerooid en versnipperd, het grind is gezogen en afgevoerd en de ontgraven toplaag is verwerkt in het voorterrein van Paleis het Loo. Vervolgens is de beregening vervangen en drainage aangebracht in de ondergrond. Hierop is nieuwe teelaarde aangebracht voor beplanting en gras. Daar waar er cortenstalen platen zijn geplaatst is de ondergrond voorzien van zand en geprofileerd. Om de kenmerkende figuratie ook in de toekomst te behouden is ervoor gekozen om deze uit te voeren in Cortenstaal waarmee een lange levensduur is gegarandeerd.

De tuin is in GPS uitgezet waarmee er middels precisie de cortenstalen omranding kon worden geplaatst. Bij de koningstuin, koninginnetuin en Benedentuin zijn door de verfijnde figuratie geperforeerde cortenstalen platen toegepast waarop de figuratie lasergestuurd is uitgesneden. De platen hebben ieder een afmeting van 2 x 1 meter en zijn als een grote puzzel ter plaatse aangebracht. Onder deze platen ligt een waterdoorlatend doek om uitspoeling tegen te gaan.

Na de plaatsing van het cortenstaal is de figuratie ingevuld met drie kleuren grind (rood, wit en zwart). Daar waar de hagen zijn gekomen is het onderdoek weggesneden alvorens deze kon worden ingeplant met de Japanse hulstsoort (Ilex crenata ‘Dark Green'). De invulling met graszoden maakten het eindplaatje compleet.

Buiten alle parterres zijn ook de paden gerenoveerd en voorzien van een nieuwe toplaag van Anholter kies. Daar waar nodig is het profiel en de daarbij behorende fundatie aangepast.

Tot slot zijn de grastaluds aangepakt. Deze taluds waren ingezakt en de graszoden zaten los. Voor de renovatie is een nieuwe werkwijze ontwikkeld waar de strakheid is gewaarborgd en er ingezaaid kon worden voor een betere ontwikkeling van het graszaad (diepere beworteling).

 
Vanaf ca. 1 minuut en 55 seconden vindt u de renovatie die door de Enk is uitgevoerd.
 

 

Hoeveelheden tuinrenovatie

Afmeting tuinen

Boventuin:                                           20.500 m2
Koningstuin:                                        3.400 m2
Koninginnetuin:                                    3.100 m2
Benedentuin:                                        19.600 m2
Cortenstaal (200 ton)
Cortenstalen strips                               36.900 meter
geperforeerde Cortenstalen platen        7.320 m2
Op deze planten zijn de figuraties gelast (koningstuin, koninginnetuin en Benedentuin);
Beplanting
Ilex crenata Dark Green                        152.720 stuks 
plantstroken vaste planten                    3.100 m2
invulling van de plantstroken is gebeurd door de Tuindienst
graszoden in de parterres                     5.900 m2
Verharding
grind in de parterres                             8.500 m2
nieuwe toplaag op alle paden                23.250 m2


21-05-2014