Welkom bij de Enk Groen & Golf

Genieten van groen in een klein land, het buitenleven als bron van plezier en ontspanning, daar hebben we bij de Enk Groen & Golf ons dagelijks werk van gemaakt. Wegdromen op een daktuin, picknicken in het park of een ommetje maken door de bedrijfstuin. Werken, sporten, recreëren; met goed aangelegd en onderhouden groen wordt alles mooier.

Bij de Enk Groen & Golf hebben we een passie voor groen. De basis daarvoor werd decennia geleden al gelegd. Sindsdien bouwen we met veel plezier en inzet aan een solide bedrijf dat een goede naam hoog te houden heeft. In de loop der jaren hebben we binnen de groensector onze eigen specialismen ontwikkeld: de aanleg en het onderhoud van golfbanen, daktuinen – voornamelijk voor multifunctioneel gebruik – en terreininrichting en groen.  We zijn trots op ons ambachtelijk vakmanschap, maar als De Vernieuwers willen we ook zo innovatief mogelijk ons werk doen. Daarom maken we gebruik van nieuwe technieken en inzichten en doen we ons uiterste best om onszelf continu te verbeteren. Of het nou om golfbanen of daktuinen gaat. Bij ontwerp, aanleg en onderhoud hoort De Enk tot de Nederlandse top.
Lees meer >>Nieuws

Golfclub De Tongelreep kiest met de Enk Groen & Golf voor toekomstbestendig onderhoud van haar golfbaan

De Enk en Golfclub De TongelreepDe Enk Groen & Golf neemt het onderhoud van de golfbaan van Golfclub De Tongelreep over. Dit besluit volgt op een evaluatie- en verbeteringstraject dat de golfclub dit voorjaar in gang gezet heeft en dat geleid heeft tot een nieuw bestek voor het onderhoud van de golfbaan. De Enk Groen & Golf was één van de inschrijvers op dit onderhoudsbestek dat de visuele kwaliteit van de golfbaan moet verbeteren. De keuze van Golfclub De Tongelreep is vooral gebaseerd op de kennis en kunde van de Enk Groen & Golf.

Dit voorjaar besloot Golfclub De Tongelreep de aanpak van het onderhoud van de golfbaan, dat in handen was van een lokale aannemer, tegen het licht te houden. Om inzicht te krijgen in de kwalitatieve status van de golfbaan heeft Nature in Balance een nulmeting uitgevoerd. Vervolgens heeft Veenstra Adviesburo Golfterreinen BV een onderhoudsbestek (combi beeld- en resultaatsbestek) opgesteld, met het beeldhandboek NGF/NVG/NGA (Kwaliteitsbeoordeling Golfbanen) als basis voor de gewenste visuele kwaliteit.  Een aantal marktpartijen is uitgenodigd om op basis van het onderhoudsbestek een inschrijving te doen. Zij zijn beoordeeld aan de hand van tien kwalitatieve criteria en een kostenvergelijking van het onderhoud over de contractperiode inclusief inhaalslag op grond van de nulmeting. Veenstra Adviesburo Golfterreinen BV heeft Golfclub De Tongelreep daarbij ondersteund. Kwaliteit en verbetering van de golfbaan wogen het zwaarst, daarna pas de prijs. De Enk Groen & Golf was niet de goedkoopste inschrijver, maar de kennis en kunde binnen de Enk Groen & Golf met het oog op onder meer de nieuwe regelgeving, de kwaliteitswaarborg in verband met certificering, het gebruik van materialen, de inzet van machines en de continuïteit en soliditeit hebben de doorslag gegeven. Bijzonder aan de Enk Groen & Golf is ook dat het bedrijf zich richt op innovaties. 

11-08-2016